Doporučuje: Lucie Bílá

Specializovaná pomoc pro kupujícího: Realitní LUPA

Přínosy pro kupujícího

 

1. Dosáhneme pro Vás lepší, nižší kupní ceny

Při jednání o kupní ceně vycházíme z detailní znalosti trhu a kupované nemovitosti, konkrétní situace prodávajícího i kupujícího, z identifikace nedostatků nemovitosti. To vše správně kombinujeme s odbornou a účinnou argumentací a použijeme vhodné vyjednávací techniky vůči vlastníkovi, tak případně vůči jeho realitce nebo advokátovi. Díky tomu můžeme většinou dosáhnout podstatného snížení nabízené ceny, Aktuální situace na trhu příznivá a nejčastěji se nám nyní takto daří dosáhnout slevy v rozmezí 5-20%. V dosažené slevě je zároveň jádro financování naší činnosti.

 

2. Zajistíme Vám technické prověření nemovitosti: Technická inspekce nemovitosti. inspektor nemovitostí

Zajistíme Vám prověření technického stavu odborníkem, stavařem: prověření budovy a bytu, inženýrských sítí a lokálních problémů, odhalení možných skrytých vad a rizik, určení pravděpodobných nákladů na jejich odstranění - služby specializovaného inspektora nemovitostí. Více zde.

 

3. Zrevidujeme Vám návrhy smluvního zajištění právníkem. Právní prověření nemovitosti

Zpřipomínkujeme Vám návrhy smluvního zajištění, počínaje rezervační smlouvou, ta je často zcela nevyhovující a neférová pro kupujícího. Dále návrhy smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu a smlouvu o úschově, příp. dalších smluv, např. v souvislosti s úvěrem kupujícího. Pokud návrhy nevycházejí ze strany prodávající, dodáme kompletní návrhy smluvního zajištění, to je ještě výhodnější.

Specializovaný právník má zároveň obchodní zkušenosti a reaguje pružně na potřeby kupujících, takže nehrozí, jak je to běžné, že kvůli nepodstatné věci přijdete o dobrou příležitost ke koupi. Navíc provedeme: Právní prověrku kompletní dokumentace vztahující se k nemovitosti - prověrka příslušných dokladů, smluv a listin, nabývacích titulů atd., pro vyloučení, že bude v budoucnu zpochybněno nabytí nemovitosti nebo jiných práv.

 

4. Poskytneme Vám aktuální tipy na koupi. Data a informace o nabízených nemovitostech

Zdrojů různé kvality o nabízených nemovitostech je mnoho. Díky zkušenostem a telefonickému dotazovaní je možné je protřídit, dozvědět se to, čím se nabízející z dobrých důvodů nechlubí a ušetřit Vám tak mnoho času. To Vám pomůže zaměřit se na ty správné příležitosti.

 

5. Další přínosy pro Vás:

Snížíme Vám transakčních náklady, ušetříme čas, snížíme rizika, dosáhneme výhodnějších další podmínky kupní smlouvy. Povedeme  jednání s realitní kanceláří vlastníka, developerem nebo s jejich právníkem, poradenství a konzultace ve všech souvisejících otázkách.

Dále můžeme pro Vás aktivně vyhledávat nemovitosti  mimo veřejný trh podle zadání, dělat supervize nad prodejem Vaší vlastní nemovitosti. Se vším souvisí problematika optimalizace financování, hypotéčních úvěrů a daňové optimalizace, to vše je přirozenou součástí péče o klienta a jeho zakázku.

 

"ZDARMA" - co to stojí, odměňování:

Odměna je založena na úspoře, dosažené ve prospěch klienta. Přímý finanční přínos (konkrétní úspora peněz) pro klienta je mnohonásobně vyšší než odměna (přínos pro klienta je nejčastěji cca 5-10x vyšší než jeho náklady na pomoc, nemluvě o případech, kdy se podaří odvrátit fatální chybu), dá se proto říci, že služba je „zdarma“, protože se sama mnohonásobně zaplatí už jen bezprostřední úsporou peněz, viz Příklady z naší praxe níže.

Zároveň je pro nás dosažení co největší slevy přímým motivujícím prvkem, prospívajícím klientovi.

 

RealitníLUPA

1. Příklad z naší praxe, konkrétní pomoc s koupí bytu

Koupě bytu 3+1, s nabídkovou cenou 5.400. 000 Kč, Praha 4, Novodvorská

Podařilo se nám dosáhnout na základě doložení skutečně realizovaných cen srovnatelných bytů v lokalitě a díky přesvědčování majitele, včetně jeho realitní kanceláře, kupní ceny 4.900.000 Kč. Sleva 500.000 Kč odpovídá cca 9,3 %, z ní připadlo ve prospěch kupujícího 400.000 Kč a pro RealitníLUPU 100.000 Kč. Zájemce tedy pořídil koupi bytu o 400.000 Kč levněji.

K tomu od nás zájemce dostal, v této ceně a bez dalších nákladů, odhad tržní ceny, vyřešení nevyhovujícího návrhu rezervační smlouvy předloženého realitní kanceláří prodávajícího, připomínky k návrhu kupní smlouvy (nevyhovující byla zejména úprava úschovy kupní ceny). Byt si vyhlédl zájemce sám a kontaktoval nás po první prohlídce.

 

2. Příklad z naší praxe, konkrétní pomoc s koupí domu

Koupě domu 4+1, s nabídkovou cenou 6.200.000 Kč, Praha-východ, Strančice

Dosáhli jsme na základě důkladné inspekce nemovitosti a doložení stavebně-technických nedostatků, v kombinaci s obchodní argumentací a autoritativním názorem na prodejnost, slevy bezmála 15 %.  Z toho připadlo ve prospěch RealitniLUPY 180.000 Kč, k dobru kupujícího připadlo 720.000 Kč.

I v případě, že není možné dosáhnou větší slevy, je tu stále možnost pomoci bezplatně. Pro více informací nás kontaktujte.

´Modrý dům´ v Klánovicích, 2004-2005

´Modrý dům´ v Klánovicích, 2004-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta k dobré koupi zahrnuje následující pomoc:

ve fázi hledání, resp. průběžně:

  • probereme s Vámi Vaše cíle a potřeby, pomůžeme s vyjasněním, co je pro Vás nejlepší
  • pomůžeme s prověřením a hodnocením konkrétních tipů - příležitostí ke koupi
  • zajistíme odborné profese - zkušený stavební technik, inspektor nemovitostí, odhady nákladů rekonstrukcí
  • aktivně pro Vás vyhledávání příležitostí a tipy ke koupi i mimo veřejnou nabídku
  • průběžně poskytujeme poradenství a konzultace
  • zjišťujeme pro Vás důležité informace o nemovitosti, resp. jejím majiteli
  • odhalujeme a hodnotíme rizika  Více zde

 

ve fázi kupní smlouvy:

  • celkově posuzujeme klady a zápory nemovitosti, ve vztahu k ceně. Zapojujeme inspektora nemovitostí
  • jednáme s vlastníkem, RK, developerskou společností nebo jejich právníkem, směrem k nejlepší ceně a dalším optimálním podmínkám kupní smlouvy
  • navrhujeme nebo připomínkujeme smluvní zajištění s ohledem na obchodní i právní charakter transakce.

 

Každý případ je jedinečný, jednotný „mustr“ neexistuje.

 

Pomoc je vhodné začít využívat v každé fázi koupě nemovitosti, tedy např. i pokud již běží jednání s majiteli nebo zprostředkovatelem.

 

Služby zástupce kupujícího (agenta kupujícího)

jsou v zemích s vyspělým a spolehlivým trhem nemovitostí běžné, často využívané a v anglosaských zemích známé jako Buying Agent, Exclusive Buyers Agent nebo Buyer Brokerage.

Pro další informace nás kontaktujte:

 


Napište nám

Váš požadavek, dotaz, připomínku, nebo si napište o další informace o možné pomoci

Hledat

Kontaktní formulař

pro Váš požadavek, dotaz, nebo si napište o další informace o možné pomoci

lupa lupa pic logo lupa zalozka lupa