Realitní LUPA versus realitky, advokáti, makléři

Realitní LUPA jako "antirealitka"

O LUPĚ

Hájí zájem kupujícího, nezávisle na nemovitosti

Realitní LUPA pracuje výhradně v zájmu kupujícího v libovolné fázi koupě. Na rozdíl od zprostředkovatelů, makléřů či realitních kanceláří je nezávislá na majiteli nemovitosti, na nemovitosti samotné nebo na třetí osobě. Od majitele nemovitosti nemá nic. Financování činnost je průhledné: Zdarma: co to stojí?

 

Proč nezávislost na nemovitosti?

Nezávislost na konkrétní nemovitosti je tady zásadní, protože opačná, běžná situace naopak významně zvyšuje kupní cenu. Jak to funguje na trhu nemovitostí:

 

Beránek a vlci: Kupující platí a živí všechno

 

Většina profesionálů na trhu nemovitostí jsou plně závislí na provizi z realizovaného obchodu. Jinak jim jen nabíhají náklady. Motivace je to enormní. Realitní kanceláře, hypotéční makléři, realitní makléři, ti všichni mají vazbu na konkrétní nemovitost. Obdobně to mají pracovníci bank!

 

K fungování takového ekosystému je ale potřeba, aby byl po ruce kupující; ten vše platí! Musí ho v pravý čas ujistit, že kupuje dobře, ať je to jakkoli. Hledání nemovitosti a její kupování je zdlouhavé a pokud zájemce odvrátí pohled jinam, už z toho "oni" nebudou nic mít. Peníze jim na účtu nepřistanou.

 

Přijde beránek ke skupince hladových vlků a ptá se: Co si dnes dáme k večeři? Svatá prostoto! Kupující je tady zdrojem "potravy" a musí být přiměřeně ostražitý. Prudký růst cen, který chyby časem přemaže, nemusí trvat stále, cenová hladina je teď už hodně vysoko, vztaženo k příjmům v ČR. Některé stropy existují a výhled není bez otazníků.

 

Závislost prodejců na nemovitosti a co to způsobuje

Realitní kanceláře, realitní makléři jsou spojeni s konkrétní nemovitostí a snaží se ji většinou prodat doslova za každou cenu. Nemovitosti často prodávají tak, že zájemce zavádějí a matou. U přímých vlastníků jakbysmet: bezrealitky apod. v tomto nic neřeší (s nadsázkou viz Realitní slovníček).

 

Realitní makléři se snaží upoutat zájemce a dovést ho na prohlídku; pak se uvidí. Pro kupujícího, který je v pozici "materiálu", to ale znamená množství promarněného času, náklady a riziko, že některé vady přehlédne nebo mu je zatají, zamlží. Realitky jsou obchodní společnosti "par excellence" a obchody dělají často i lehce za hranou. Také otázky záruk nebo odpovědnosti jsou na našem trhu v plenkách.

 

Advokát nebo právník má v prodeji a koupi jen dílčí úlohu. Právník může řešit formální správnost smluvního zajištění, obchodní záležitosti ale "neumí", stejně tak jako nedokáže správně pracovat s příležitostmi a riziky a mimo záběr odbornosti právníka jsou věci technické. Přitom to ale vše spolu naprosto souvisí!

Finanční poradci jsou často napojeni na konkrétní banky. Financování od jiné banky může být pro daný případ lepší!

 

Kupující je na našem realitním trhu prostě v rukou osob, které až moc chtějí a potřebují, aby koupě proběhla. Aby proběhla za každou cenu.

 

Pomoc a protiváha je při takovém spiknutí na místě. A proto tu je Realitní LUPA!

 

Realitní LUPA

Spojení obchodu, techniky, práva. Komplexně zacílená pomoc

Silnou, "neporazitelnou" stránkou specializované pomoci Realitní LUPY je propojenost jednotlivých složek a zacílení na potřeby kupujícího. Z dvacetileté praxe prodeje a z různých úhlů pohledu znám jednotlivá úskalí, rizika a souvislosti, dokážu je předvídat a včas na ně reagovat. Zkušenosti ze stovek reálných obchodů s nemovitostmi, ve spojení s VŠ technickým i VŠ právním vzděláním mi v tom pomáhají. Důležitá je citlivost k situacím, které můžou být zásadně rozdílné. Srv.: Tři situace. Ideální je věnovat se pomoci v kupování hned od začátku, smysl ale dává i pomoc v průběžné fázi, dílčí pomoc:

 

Dílčí pomoc

Pomoc můžete využívat libovolně, v jakékoli fázi hledání a kupování nemovitosti. Můžete si vybrat jen určité činnosti, některé úkony, to, co pomůže nejlépe. Každý případ je jedinečný a vyžaduje něco jiného.

 

Zdravá protiváha k makléřům: Realitní LUPA  jako "ANTIREALITKA"

Realitní kanceláře, v boji a přetahování se o zakázky navzájem, významně spolupůsobí nezdravý růst cen nemovitostí, kdežto Realitní LUPA působí opačně,  jako"antirealitka" se vším všudy, včetně snižování ceny ve prospěch kupujících, resp. nebydlících!

LUPA také rozpozná zastírané nedostatky nemovitostí i neférovost předkládaného smluvního zajištění. Činnost Realitní LUPY tak aspoň maličko přispívá ke zlepšování poměrů na našem realitním trhu. Kdyby to nebylo tak otřepané a nadnesené, řekl bych: "Pomáhá to dělat svět lepším".

 

 

 

 

 

 


 

Realitní LUPA: Tři oblasti přínosů

1. Příležitosti

Příležitosti, informace o nemovitostech, neveřejné nabídky

2. Cena a podmínky koupě

Jistota dobré koupě, snížení ceny. Termíny, pokuty, záruky

3. Jistota

Inspekce i právní prověrka přináší jistotu a klid po koupi

 

 

Jak to mají v cizině: Na rozvinutých trzích je agent kupujícího běžný už celé dekády.

Popis situace z anglosaských zdrojů, anglická" wikipedie:

 

Porovnání rozdílů mezi běžným realitním makléřem a výhradním agentem kupujícího

Běžný realitní makléř
Agent kupujícího
Může vám ukázat nemovitosti, které se veřejně nabízejí Ukáže vám i nemovitosti, které nejsou na veřejném trhu!
Nabídne vám cenu, kterou po něm požadují majitelé, ale nemůže vám sám udělat skutečně tržní cenovou nabídku Sdělí vám cenu, kterou požadují prodávající; určí pro vás tržní cenu nemovitosti a pomůže vám při vytvoření vaší nabídkové ceny!
Může poskytnout informace o srovnatelných domech, ale nemáte jistotu, jestli ta čísla a informace nejsou tendenčně zkreslené Zajistí a interpretuje spolehlivé informace o srovnatelných domech, a pomůže vám sestavit vyjednávací strategii!
Může sdělit vaše nabídky prodávajícímu nebo jejich zástupci a zprostředkovat vám jejich reakci zpět Provede vás celým jednání a bude vám poskytovat rady a informace v každém kroku kupování!
Může vám poskytnout seznam odborných společností, odhadců a dalších odborníků Doporučí vám osvědčené odborníky, odhadce, inspektory, stavební techniky, které můžete potřebovat!
Sdělí vám obecné informace o prodávajícím Řekne vám vše, co se lze dozvědět o prodávajícím a jeho motivaci k prodeji!
Musí sdělit prodávajícímu vše, co o vás ví, o vaší finanční situaci i o vaší motivaci pro nákup Bude uchovávat veškeré informace o vás jako důvěrné, pokud by to oslabilo vaši vyjednávací pozici!
Pohlíží na prodej z hlediska prodávajícího, zejm. snaží se o co nejvyšší cenu pro prodávajícího Pohlíží na prodej z hlediska kupujícího, např. snaží se o nižší cenu a další nejlepší podmínky kupní smlouvy!

 

 

Buying agents. Agenti kupujícího

Překlad článku na English Wikipedia popisující poměry v USA a Velké Británii

Agent kupujícího

"Agent kupujícího (také známý jako agent pro vyhledávání nemovitostí) je termín používaný pro osoby jednající ve prospěch kupujícího, a nikoli tedy ve prospěch prodávajícího. Agent kupujícího reprezentuje zájmy kupujícího, aby získal nemovitost za nejlepší možnou cenu a při nejlepších podmínkách. Agent kupujícího poskytuje tyto služby: Vyhledá nemovitosti z celého trhu a prověřuje, že nemovitosti (a jejich vlastnosti), které jsou nabízeny jejich majiteli nebo jejich zástupci, jsou nejen vhodné pro účely kupujícího, ale jsou dostatečně kvalitní a hodnotné, vzhledem k ceně.

Kupující jsou při hledání nejlepšího domu ke koupi jsou často velmi nedočkaví a chodí na prohlídky bez doprovodu odborníka. Emoce při vybírání domu a "zamilování se" se do nějakého domu může být tak velké, že kupující přehlédne důležité vlastnosti nebo vady nemovitosti, a rozhodnou se pro koupi unáhleně. (Prodávající a jejich makléři se o to ovšem snaží a dělají vše pro to). To může způsobit zbytečně vysokou kupní cenu.


Kupující mohou zabránit, aby se do takové pasti chytili tím, že si najdou spolehlivého agenta pro koupi. Spolupráce s realitním makléřem, kterého kupující potká při prohlídce kupované nemovitosti totiž naopak znamená, že zájmy kupujícího nebudou při transakci dostatečně hájeny.

Jaké jsou výhody kupujících, kteří mají své vlastní zastoupení?

Agent kupujícího pracuje výlučně pro kupujícího, prosazuje a chrání jeho zájmy v průběhu celé transakce, dává pozor během prohlídek na to, co se týká zájmů kupujícího a na další rizika a nepředvídatelné okolnosti až do uzavření smlouvy.

Agenti kupujícího mají rovněž přístup k mimotržním nemovitostem prostřednictvím své sítě kontaktů. Pracují pouze ve prospěch svých klientů, proto během celého vyjednávání mají na mysli výlučně prospěch svého klienta. Agent kupujícího je schopen zajistit všechny nezbytné odborníky během kupního procesu: Právníky, stavební znalce, elektrikáře atd., aby bylo jisté, že nemovitost je solidní koupě. Pokud tomu tak není, informuje své klienty.


Agent kupujícího je při celém procesu koupě až do dokončení. Doba práce agenta kupujícího na obchodním případu je průměrně 3-9 měsíců.

Podle listu The Observer, asi 63% domácností v USA koupilo nemovitost s pomocí agenta kupujícího, zatímco tento podíl ve Velké Británii je nižší, ale prudce narůstá.


Výhody a vlastnosti agenta kupujícího

Hlavní výhodou využití agenta kupujícího je to, že ušetří čas i peníze a umožní přístup k nemovitostem, které nejsou k dispozici na volném trhu. Vyjednávací schopnosti agenta kupujícího a přístup k nemovitostem dřív, než se dostanou na volný trh znamenají, že klienti koupí nemovitost podstatně levněji, než kdyby šli rovnou do realitní kanceláře, nebo přímo k majiteli.

Agent kupujícího připraví přehled nejvhodnějších nemovitostí pro každého klienta, a obvykle doprovodí klienta na prohlídku nemovitostí v užším výběru.

Většina agentů se specializuje na konkrétní oblasti: velkou část svých odborných dovedností odvozují z místní znalosti, osobních kontaktů s místními realitních kanceláří a důvěrných informací o nemovitostech, které ještě nejsou na volném trhu.

Agenti kupujícího obecně tvoří trvalé symbiotické vztahy s realitními makléři a realitními kancelářemi, což jim zajišťuje přístup k stálému přísunu kvalifikovaných, seriózních kupců nemovitostí a na oplátku, agent kupujícího získává přístup k nejvíce žádoucím nemovitostem, dříve než se dostanou na volný trh. Mohou také nastat situace, kde agenti kupujících a realitní makléři v některých oblastech jednají mezi sebou tak úzce a pravidelně, že se trh jakoby uzavře a "normální" zákazníci jsou z něho vyloučeni.


Velikost agentur kupujícího může být od jedné osoby disponující encyklopedickou znalostí své zvolené obce nebo města (zde mohou být velké rozdíly v úrovni služeb), přes střední velikost agentur, které se specializují na jednu nebo dvě oblíbená místa, jako je Londýn, a Devon, až k celostátním řetězcovým společnostem".

 

 

Realitní LUPA: Pomáhá dobře koupit tu pravou nemovitost


Štěrba Consulting s.r.o., IČ: 108 06 458, Mgr. Ing. Petr Štěrba, tel: +420 725 628 994

 


Napište mi

dotaz nebo požadavek na bezplatnou konzultaci či bezplatný odhad tržní ceny

Hledat

Kontaktní formulař

Napište mi dotaz nebo požadavek na nezávaznou konzultaci či bezplatný odhad tržní ceny

lupa lupa pic logo lupa zalozka lupa